Creating

Real

Connections

Een no-nonsense marketing agency voor online en offline klantvraagstukken

Het gaat niet om big data maar om relevante data.

Wij geloven niet in toverdozen

Tooling is een middel en niet het doel. Door vooraf goed te luisteren en het vraagstuk te doorgronden komen we tot de beste oplossing.
Dit hoeft niet altijd een toolkeuze te zijn.

Strategie

Strategie en consultancy

Elk traject dat we ingaan starten we met een strategiesessie waarbij we een aantal onderwerpen doorlopen; Wat willen we precies bereiken? Wat zijn de doelstellingen? Hierbij nemen we de klant altijd als uitgangspunt en maken we een vertaalslag naar een plan van aanpak.

Implementatie

Implementatie

Een succesvolle implementatie betekent ook een succesvolle acceptatie door de toekomstige gebruikers en andere stakeholders. Het toekomstige resultaat moet zo vroeg mogelijk in heldere meetbare doelen worden gedefinieerd In een gefaseerde aanpak starten we met het beschrijven van de user stories en werken we in sprints toe naar het einddoel. Door gebruik te maken van een flexibel multi-disciplinair team van specialisten blijven we schaalbaar en efficiënt. Uiteraard worden alle processen en procedures en de bijbehorende servicelevels vastgelegd en geborgd.

manager

Regie en beheer

Een vaak onderschat onderdeel is het operationeel, technisch en functioneel beheren, onderhouden en verbeteren van de nieuwe omgeving. De single point of contact bewaakt samen met het team de vastgelegde SLA afspraken. Een andere belangrijke taak van dit team is het op continue basis doen van verbetervoorstellen. Kortom het service desk team is echt een verlengstuk van uw organisatie.